Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV) voor de Online-Kaartverkoop – Historial de la Grande Guerre

Inleiding:

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV) regelen de online-kaartverkoop voor het Historial de la Grande Guerre, Musea in Péronne en in Thiepval. Door een bestelling op onze website te plaatsen, accepteert u deze AVV volledig en zonder voorbehoud. Lees ze aandachtig door alvorens uw kaartjes te kopen.

Artikel 1: Onderwerp en Juridische Informatie                                                                                                                                    

1.1. Deze AVV zijn bedoeld om de verkoopvoorwaarden voor de onlineverkoop van toegangsbewijzen voor het Historial de la Grande Guerre (hierna te noemen “Verkoper”) vast te leggen.

1.2. Verkoper:
Historial de la Grande Guerre
Place André Audinot – BP 20063 – 80 200 PERONNE
Telefoon: +33 (0)322.831.418
E-mail: info@historial.org

Artikel 2: Producten en Tarieven

2.1. De essentiële kenmerken van de online aangeboden toegangsbewijzen worden gepresenteerd op de website.

2.2. De tarieven van de toegangsbewijzen staan vermeld in euro en zijn inclusief btw.

Artikel 3: Bestelling en Betaling

3.1. De klant bestelt zijn toegangsbewijzen online door de stappen in het aankoopproces te volgen.

3.2. De betaling geschiedt online door middel van de betaalmiddelen die op de website worden geaccepteerd.

Artikel 4: Bevestiging van de Bestelling

4.1. Nadat de bestelling geplaatst is en de betaling bevestigd, ontvangt de klant een bevestigingsmail met daarin de details van de bestelling.

Artikel 5: Annulering en Vergoeding

5.1. Overeenkomstig artikel L221-28 van het Wetboek van Consumentenrecht bestaat er geen herroepingsrecht voor online verkochte tickets voor diensten die verbonden zijn aan een bepaalde datum of periode.

5.2. Bij annulering van een bezoek of een evenement door Verkoper hebben de klanten de mogelijkheid hun reservering uit te stellen tot een andere datum of te verzoeken om vergoeding.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1. Verkoper stelt alles in het werk om de kwaliteit van de diensten en de veiligheid van de onlinetransacties te waarborgen. Hij kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen, vertragingen of storingen van de website buiten zijn wil om.

Artikel 7: Persoonsgegevens

7.1. De tijdens de bestelling verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de transactie, overeenkomstig het geheimhoudingsbeleid van Verkoper.

Artikel 8: Wijziging van de AVV

8.1. Verkoper behoudt zich het recht voor deze AVV te wijzigen. De wijzigingen zijn van toepassing zodra ze op de website geplaatst worden.

Artikel 9: Consumentenbemiddeling

9.1. Voor geschillen tussen Verkoper en de klant waarvoor geen oplossing is gevonden, en overeenkomstig de artikelen L.616-1 en R.616-1 van het Wetboek van Consumentenrecht, heeft onze vereniging een systeem voor consumentenbemiddeling ingesteld. De geselecteerde bemiddelingsinstantie is:

SAS CNPM – MÉDIATION – CONSOMMATION. Bij geschillen kan de consument zijn klacht indienen op de site:

https://www.cnpm-mediation-consommation.eu/

of per post door te schrijven aan:

CNPM MÉDIATION CONSOMMATION
27, avenue de la Libération
42400 SAINT-CHAMOND

9.2. Voordat een beroep wordt gedaan op de bemiddelaar dient de klant een schriftelijke klacht te richten aan Verkoper waarin hij het geschil uiteenzet en alle nodige informatie verstrekt.

9.3. De bemiddelaar kan alleen ingeschakeld worden als de voorafgaande klacht niet tot een resultaat heeft geleid of indien geen antwoord is verkregen binnen twee maanden na ontvangst van de klacht.

9.4. De bemiddelingsprocedure is gratis voor de klant, onder voorbehoud van de voorwaarden van de bemiddelaar.

9.5. De beslissing van de bemiddelaar is niet dwingend voor partijen, die vrij blijven om deze te betwisten en desgewenst gerechtelijke stappen kunnen ondernemen.