Slagvelden en herinneringsroutes

De Somme, waar de Grote Oorlog van 1914 tot 1918 diepe sporen heeft nagelaten, was van juli tot november 1916 het strijdtoneel van de bloedigste veldslag van het westfront, met naar schatting het verlies van zo’n 1,2 miljoen mannen (waarvan 440.000 directe doden).

In tegenstelling tot het Frans-Duitse duel van Verdun (van februari tot december 1916) symboliseert de slag aan de Somme de internationale dimensie van de oorlog. Bij elkaar geteld kwamen drie miljoen soldaten van zo’n twintig verschillende nationaliteiten (waaronder die van het Franse en Britse Rijk) met elkaar in botsing aan een front van vijfenveertig kilometer. Tot aan de laatste gevechten in 1918 heeft deze internationale dimensie de Somme en onze streek gekenmerkt.
Met de slachtpartijen van de Grote Oorlog kwam een nieuwe rouwviering tot stand, die zowel collectief als individueel beleefd werd. Gedenktekens, monumenten en begraafplaatsen werden opgericht om de miljoenen door de oorlog weggerukte levens te eren.
Sindsdien bestaan de “herinneringsbedevaarten en het herinneringstoerisme” nog steeds voort. Jaarlijks komen honderdduizenden bezoekers naar de slagvelden van de Somme, bewonderen er de herdenkingsmonumenten en nemen een moment stilte in acht voor het graf van een voorouder, een onbekende, een anonieme overledene…

De Somme telt 410 militaire Commonwealth begraafplaatsen, 22 Franse begraafplaatsen, 14 Duitse necropolen en vele herdenkingsmonumenten. Er hebben zich verschillende soorten bouwstijlen ontwikkeld voor de dodenherdenking en hun verscheidenheid weerspiegelt de verschillende manieren waarop eer wordt bewezen aan de doden.

Het Circuit

du Souvenir (Herinneringstocht)

Het Circuit du Souvenir houdt de herinnering in stand van wat, in de Somme, één van de verschrikkelijkste slagen van de oorlog was. De musea van het Historial zorgen ervoor dat deze Herinnering de Geschiedenis in gaat.
Het Circuit du Souvenir is tot stand gebracht door het Departement Somme en verbindt de symbolische plekken van de Grote Oorlog, plekken van herinnering, herdenking en bedevaart.

Previous
Next

Brochures op verzoek bij het Historial, in Péronne en in Thiepval.
Groepstochten: informatie en reservering: resahgg@historial.org

Meer informatie over de slagvelden van de Somme op: www.somme14-18.com

De Australische

herinneringsroute

van de Mont Saint-Quentin
(Péronne, op 2 km van het Historial)

Van 29 augustus t/m 2 september 1918 werd, dankzij het offensief onder leiding van de Australische troepen, de Duitse verdedigingslinie, de Hindenburglinie, doorbroken en de stad Péronne bevrijd. Tijdens de vier dagen van felle gevechten sneuvelden ongeveer 3.000 Australische soldaten. De slag om de Mont Saint-Quentin wordt in Australië gevierd als één van de opmerkelijkste wapenfeiten van het Australische Legerkorps en is nog steeds sterk aanwezig in het collectieve geheugen. Ontdek de landschappen van dit slagveld en het Australische gedenkteken langs de zes informatiepunten van de herinneringsroute.
GPS coördinaten Parcours du Mont-Saint-Quentin : 49.945869016194315, 2.934246495986984