Historial de la Grande Guerre
BP 20063
80201 PERONNE cedex
Tel. +33 (0)322.831.418
Fax +33 (0)322.835.418
info@historial.org

Websitebeheerder: Association Historial de la Grande Guerre
Ontwerp – uitvoering: Agence Six, 4 rue Ernest Cauvin, 80 000 Amiens. 03 22 22 06 06
Hosting: Ex2hosting – 700 Cartier – Sept-îles (Québec) – G4R2V3 – Canada

Auteursrechten en copyright

De website van het Historial de la Grande Guerre is een intellectueel werk dat beschermd wordt door de geldende wetgeving.

De auteursrechten van deze website zijn voorbehouden voor alle vormen van gebruik. In het bijzonder is het verboden om zonder voorafgaande toestemming de grafische elementen van de website te reproduceren, de volledige website voor opslag op een verspreidingsmedium te downloaden en de beelden en teksten op de website anders dan voor individuele en privé-raadpleging te gebruiken.

De rechten met betrekking tot de illustraties en foto’s op de website zijn, tenzij anders vermeld, eigendom van het Historial de la Grande Guerre of zijn in enkele gevallen eigendom van andere instellingen of personen (copyright aangegeven in de legenda) van wie het Historial de gebruiksvergunningen heeft gekregen, met name van de ADAGP. Mocht u een fout opmerken in de toekenning van een fotocredit, wilt u dan zo vriendelijk zijn ons dat te laten weten. Voor alle auteurs van de foto’s geldt, tenzij anders vermeld: Alle rechten voorbehouden.

Voor de foto’s uit de collecties van het Historial de la Grande Guerre is de auteur van de foto’s, tenzij anders vermeld, Yazid Medmoun (Departementsraad van de Somme).

In het kader van de wisseltentoonstellingen vraagt het Historial de la Grande Guerre toestemming aan de ADAGP om de beelden van de kunstwerken van haar leden in de persrubriek te gebruiken (de bestanden kunnen worden gedownload na verzoek om toegang met wachtwoord).
Verplichte vermelding ter attentie van de pers voor de leden van de ADAGP:
– Vrijstelling voor reproducties ter promotie van de tentoonstelling indien maximaal twee werken worden gereproduceerd (maximaal ¼ pagina per stuk)
– Boven dit aantal en dit formaat moet voor alle reproducties toestemming tot reproductie worden aangevraagd bij de persdienst van de ADAGP en deze zullen allemaal onderworpen zijn aan reproductierechten
– Voor elke reproductie op een omslag of voorpagina dient een verzoek om toestemming gedaan te worden
– De te vermelden copyright bij elke reproductie (of betreffende de kunstpers in de fotocredits) is: © ADAGP, Paris, 2010, zulks ongeacht de herkomst van het beeld of de plaats waar het werk wordt bewaard.

Waarschuwingen

De gepubliceerde informatie wordt regelmatig gecontroleerd. Het Historial de la Grande Guerre is niet verantwoordelijk voor fouten of omissies. De informatie die gepubliceerd is in het bestand van de verenigingen valt onder de verantwoordelijkheid van de verenigingen.

Om een fout te melden of te vragen om rectificatie van informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de webmaster, of per e-mail: info@historial.org

De technische informatie op deze site heeft slechts informatieve waarde en kan veranderen al naargelang de wijzigingen in wet- en regelgeving.

Het Historial de la Grande Guerre kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de uitlegging die u zou kunnen geven aan de informatie op deze website.
De gebruiker van deze website dient alle geschikte maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of programma’s te beschermen tegen besmetting met eventuele internetvirussen. In algemene zin wijst het Historial de la Grande Guerre elke aansprakelijkheid af voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan tijdens het bezoek van deze website.

In de internetcultuur worden de hyperlinks naar andere websites ter informatie verstrekt en het Historial de la Grande Guerre kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en de toegangsvoorwaarden ervan. Daarentegen dient iedere persoon (natuurlijke of rechtspersoon) die één of meerdere links wenst te creëren naar één of meerdere pagina’s van deze website, de webmaster van de website hierover van tevoren in kennis te stellen.

Niettemin zijn uit principe, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, toegestaan:

Citaten, met eerbiediging van het morele recht van de auteur door vermelding van zijn naam en de bron: Historial de la Grande Guerre, Péronne. De citaten moeten kort zijn, waarbij dit begrip wordt beoordeeld ten opzichte van de publicatie waaruit ze afkomstig zijn én ten opzichte van de publicatie waarin ze opgenomen worden. Citaten illustreren een uitlating en mogen niet concurreren met de publicatie waaraan ze ontleend zijn. Het gebruik van meerdere citaten, resulterend in een bloemlezing, wordt beschouwd als een afgeleid werk en moet daarom vooraf goedgekeurd worden door de auteur of de rechthebbende.

Het aanmaken van een link, onder de dwingende voorwaarde dat deze link een nieuw browservenster opent en de pagina die via de link wordt bereikt niet genest is binnen andere pagina’s, met name via frames, die behoren tot de website die deze pagina(’s) oproept om te verschijnen in een hele pagina onder de URL van het Historial de la Grande Guerre.

In de andere gevallen, met name:

  • indien u het logo van het Historial de la Grande Guerre wenst te gebruiken,
  • indien de inhoud van de website van het Historial de la Grande Guerre opgenomen moet worden in de navigatie van uw website, met name via frames,
  • indien de toegang tot de pagina’s die de link bevatten naar de website van het Historial de la Grande Guerre niet gratis is;

dient u de uitdrukkelijke toestemming van het Historial de la Grande Guerre te vragen per mail: info@historial.org of door te schrijven naar:

Historial de la Grande Guerre
BP 20063
80201 PERONNE cedex
Tel. +33 (0)322.831.418
Fax 03.22.83.54.18
info@historial.org

Het Historial de la Grande Guerre wijst elke aansprakelijkheid af betreffende links aangemaakt door andere websites naar zijn eigen websites. Het bestaan van dergelijke links betekent niet dat het Historial de la Grande Guerre deze websites goedkeurt of de inhoud ervan goedkeurt.

Om de identiteit en de integriteit van zijn website te waarborgen, behoudt het Historial de la Grande Guerre zich het recht voor links te verbieden die niet overeenkomen met het doel van deze website of die het imago van de instelling zouden kunnen schaden. Het Historial de la Grande Guerre kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud (redactionele artikelen, illustraties e.d.) van de websites waarnaar zijn websites verwijzen.

Wetten waarnaar verwezen wordt                                                                                               

  • Wet 78-17 van 6 januari 1978 Wet betreffende informatica, bestanden en vrijheden (Franse privacywet),
  • Wet van 29 juli 1881 Wet op de persvrijheid,
  • Wet 2000-719 van 1 augustus 2000 Uittreksel uit de wet op de aansprakelijkheid van technische dienstverleners.