4 - Vierde deel
Binnenlandse fronten en oorlogscultuur