De route door het museum

Het

Ontvangstcentrum

Als introductie op het Site-museum vatten panelen in drie talen (Frans, Engels en Duits) en documentaires van de geschiedenis van de Grote Oorlog, de Slag aan de Somme en de oprichting van de gedenkplaats van Thiepval samen.

Dankzij een database kan de levensloop van 11.000 Missing ontdekt worden, vermiste soldaten wier lichaam nooit is teruggevonden. Deze database, die we te danken hebben aan het vrijwillig onderzoek van het echtpaar Linge, wordt vaak geraadpleegd door Britten die op zoek zijn naar hun voorouders.

Het museum

Het museum, gewijd aan de slagen aan de Somme, biedt een bijzondere bezoekerservaring boordevol informatie en emotie. Op de permanente expositie van ongeveer 400m2 zijn collectiestukken, archeologische voorwerpen, multimediatools en een montage op ware grote (replica van het vliegtuig van Georges Guynemer) te zien. Het grote fresco (60 meter lang) getekend door Joe Sacco doet in beeld een boekje open over het slagveld van 1.juli 1916.

In een creatieve opstelling combineert het museum een hedendaagse voorstelling, archeologische voorwerpen en collectiestukken, installaties op ware grootte en leer-zame multimediadragers. De afwisselende displays versterken het gevoel van onderdompeling van de bezoe-ker.

Het panorama van de eerste dag van de Slag aan de Somme, getekend door Joe Sac-co, is een gedocumenteerd herdenkingswerk, een getekende synthese van een sym-bolische dag en een innoverende presentatie in een museum voor hedendaagse ge-schiedenis. Dit werk, geïnspireerd op het Tapijt van Bayeux en te vergelijken met een stripver-haal, geeft een historisch relaas en heeft tegelijk een herinneringsfunctie. Door de presentatie op een indrukwekkende, 60 meter lange fresco met achter-grondverlichting wordt de bezoeker toeschouwer van het slagveld. In een met glas bedekte vitrineput, midden in de zaal, vormen archeologische oor-logsresten, collectievoorwerpen en inbouwschermen een schakel tussen de door Joe Sacco gereconstrueerde veldslagscènes en de van historisch commentaar voorziene archiefbeelden.

Ook het verdere bezoek biedt veel origineels, met ruimtes gewijd aan de Duitse en Franse visies van de Slag aan de Somme, de op beeldende wijze in kaart gebrachte zone achter het front, de zaal gewijd aan de Vermisten en de ruimte gewijd aan de heldhaftige “Azen” van de luchtvaart.

De route door het museum leidt langs diverse hoogtepunten, die los van elkaar staan maar elkaar tegelijk aanvullen. Volgens hetzelfde principe als toegepast in het museum in Péronne stelt het museum in Thiepval de verschillende oorlogvoerende naties tegenover elkaar, rond het thema van de slagen aan de Somme, in het bijzonder die van 1916.

Het museum is onderverdeeld in zeven ruimtes:

 • A. Introductieruimte: de slagen aan de Somme (1914-1918)

  Een grote geanimeerde kaart, verrijkt met films en foto’s uit die tijd, toont de impact van de gevechten van de Grote Oorlog in de Somme. Deze grote installatie laat zien hoe de frontlinie evolueerde tussen 1914 en 1918 . Het belicht ook de omvang van de verwoestingen en menselijke verliezen, tot op de dag van vandaag herdacht op de herdenkingsplekken in dit gebied (kerkhoven en herdenkingsmonumenten)

 • B. De Slag aan de Somme: het offensief van de zomer van 1916

  De Slag aan de Somme, de bloedigste van de hele Eerste Wereldoorlog, is in Groot-Brittannië hét symbool van de Grote Oorlog geworden.
  Het eerste wat men ziet bij binnenkomst in de zaal is het panoramische fresco van Joe Sacco, dat per uur vertelt wat er die verschrikkelijke 1 juli 1916 gebeurde. Het werd gedrukt op glas met achtergrondverlichting en biedt een panorama van het slagveld, een relaas in beeld van de militaire operaties van de bloedigste dag voor het Britse leger. In een paar uur tijd sneuvelden 20.000 soldaten, weggemaaid door het Duitse artillerievuur. In het midden van de zaal zijn in een ruime vitrineput collectievoorwerpen en archeologische oorlogsresten te zien. Korte visuele programma’s geven aanvullende informatie voor een beter begrip van het fresco.

 • C. De Duitsers aan de Somme

  Een audiovisuele installatie vertelt de ervaring van de soldaten van het leger “aan de overkant”, dat vanaf 1914 stevig stelling had genomen aan de Somme. Verscheidene thema’s komen aan bod: de aankomst bij de Somme, het dagelijkse leven onder de bezetting, de verdediging van deze “oorlogsgrens”, de voorbereiding van de slag, de terugtrekking, de herinnering …

 • D. De Fransen en de slagen aan de Somme

  Tijdens de Grote Oorlog werd het oostelijke gebied van de Somme van noord tot zuid doorsneden door de frontlinie, die zich stabiliseerde in 1915 en 1916. De burgerbevolking onderging toen een lange periode van bezetting. Het gebied vlak achter de gevechtszone lag westelijk. Woonhuizen werden aan weerszijden vernietigd door het artilleriegeschut van zowel Duitsers als Geallieerden Het gezichtspunt van de Fransen, zowel burgers als strijders, wordt vertoond op een grote kaart van de regio, die de rampzalige gevolgen en de blijvende impact van het conflict in de Somme laat zien.

 • E. De grote aantallen Vermisten

  Als een soort “kapel van de Vermisten” wordt een intimistische zaal gewijd aan de grote aantallen mannen die vermorzeld werden door de oorlog. Via een innoverende multimedia-installatie wordt het individuele traject van de verdwenen soldaten op een interactieve manier vastgelegd. In de vitrines liggen symbolische voorwerpen (relieken die bewaard werden door de families, brieven, officiële documenten, persoonlijke spullen) die het verhaal van de verdwijning, de rouwende families en de collectieve rouw vertellen.

 • F. Heldhaftige figuren: de “Azen” van de luchtvaart

  In contrast met de grote aantallen vermisten wordt hier de aandacht gericht op de creatie van heldhaftige figuren, de zogenaamde “Azen”.
  In deze grote zaal zijn de replica (op ware grootte) van het vliegtuig van Georges Guynemer en de portretten van de vliegeniers van de Grote Oorlog te zien.

 • G. Epiloog: het herdenkingslandschap in de Somme

  In de epiloog wordt de Somme op het kruispunt van Europese naties en herinneringen geplaatst. Een film van het slagveld vanuit de lucht toont de littekens in het landschap en de vele, gediversifieerde herdenkingsplekken op de slagvelden: kerkhoven, monumenten en gedenktekens.

Het museum biedt verder een boetiek, een ontspanningsruimte, sanitaire voorzieningen en een picknickplaats.