De bezoekroutes

Het museum van Péronne geeft een overzicht van de lokale geschiedenis en een volledig panorama van de Grote Oorlog, zowel chronologisch als thematisch.

Kasteel

De Wachterszalen

Zodra u de binnenplaats van het kasteel betreedt, ontdekt u onze permanente expositieruimtes waar de lokale geschiedenis wordt belicht, als inleiding op uw bezoek:

Het kasteel van Péronne, schildwacht aan de Somme: Als bewaker en beschermer van een strategische doorgang heeft het kasteel samen met de stad Péronne diverse veranderingen ondergaan in de loop van een woelige geschiedenis. Ontdek de belangrijkste momenten.

Péronne, bolwerk aan de grens: Péronne is een grensstad, genesteld in een bocht van de rivier Somme. In deze zaal vertelt een film op een 180 graden projectiescherm meerdere eeuwen geschiedenis van een stad die vaak belegerd werd en heel wat oorlogen heeft doorgemaakt.

Een gebied in de maalstroom van de oorlog: het oostelijke gebied van de Somme, dat van noord tot zuid doorsneden werd door de frontlinie, was één van de belangrijkste strijdtonelen van de oorlog. Bekijk zelf hoeveel verwoestingen de Grote Oorlog aangericht heeft.

De Australiërs en de slag om de Mont Saint-Quentin: De Mont Saint-Quentin is een heuvel die zich hoog boven Péronne verheft. Het is een ideaal observatiepunt en een strategische positie die fel verdedigd werd door de Duitsers in de zomer van 1918. Deze ruimte vertelt de context en de slag waarin de Australische troepen schitterden aan het einde van de zomer van 1918.. Een spectaculaire, geanimeerde reliëfkaart geeft een gedetailleerd beeld van de operaties.

Herinneringsroute van de Mont Saint-Quentin
Vul uw bezoek aan met een ontdekking van de herinneringsroute van de Mont Saint Quentin (op 1,5 km van het Historial, langs zes informatiepunten (waaronder het Australische herdenkingsmonument) gewijd aan het verloop van deze slag.

Museumruimte

de Grote Oorlog ontdekken

In de culturele en maatschappelijke benadering van de oorlog wordt de mens, zowel soldaat als burger, die geconfronteerd wordt met de tragedies van de oorlog, centraal gesteld.
Het museum is zo ingericht dat nabijheid en emotie bevorderd worden. De vitrineputten met de liggende figuren – Franse, Duitse en Britse soldaten – met hun militaire uitrusting en persoonlijke spullen blijven steeds opnieuw verrassen In het midden van de zalen worden de strategische en militaire dimensies gepresenteerd, terwijl de vitrines rondom laten zien wat de impact van de oorlog op burgers en maatschappij was.

De permanente en wisseltentoonstellingen laten een unieke collectie van 75.000 originele stukken en documenten zien. De voorwerpen die tentoongesteld worden in het Historial zijn historische getuigen en tegelijk spiegels van de samenlevingen, van de mensheid in oorlog. Militaire uitrustingen, ambachtelijke voorwerpen vervaardigd in de loopgraven, industriële producten, voorwerpen uit het dagelijkse leven, kranten, posters, karikaturen, brieven, ansichtkaarten, decoratieve borden, speelgoed en spelletjes, voedselkaarten, kunstwerken, foto’s, films e.d. illustreren, als persoonlijke en collectieve getuigenissen van de Grote Oorlog, het dagelijkse leven van soldaten en burgers en hun voorstelling van de oorlog.

De vele kunstwerken belichten de oorlog vanuit verschillende invalshoeken en via meerdere kunstdisciplines. “Kunstenaars-soldaten” beschrijven de aanval, de revitaillering, het verlof en de verwondingen (Fernand Léger, André Devambez…), taferelen uit het dagelijkse leven in de buurt van het front (Mathurin Méheut, Lucien Jonas…), het leven achter het front, de rouw. De serie Der Krieg van Otto Dix, uniek in de Franse openbare collecties, getuigt van de verschrikkingen en de trauma’s van de oorlog.

De zaal “De vooroorlogse periode” laat de oorzaken zien die geleid hebben tot het uitbarsten van de oorlog: imperiale ambities en spanningen, koloniaal geweld, wapenwedloop, de Balkanoorlogen, alliantiesystemen, militarisering van de Europese samenlevingen enz.

De zaal “1914-1916: Oorlogservaringen” behandelt de mobilisatie van de oorlogvoerende landen, het vastlopen in een loopgravenoorlog, de bezetting van Belgische en Franse grondgebieden, het sneuvelen in de strijd, de rouw…

De audiovisuele zaal presenteert een film gewijd aan de Slag aan de Somme in 1916. Deze film van dertig minuten is gemaakt door Laurent Veray. Via een origineel procedé op drie schermen worden de vijf maanden van deze verschrikkelijke slag geschetst, die zo’n 1.200.000 slachtoffers maakte van juli tot november 1916.

De zaal “1916 – 1918: totale en industriële oorlog” toont de totale en industriële oorlog, de inzet van middelen en bevolking, de propaganda die zin probeerde te geven aan deze oorlogsinspanningen.

De zaal Otto Dix presenteert de 51 prenten van de serie Der Krieg, waarvan het Historial één van de zeldzame complete originele series bezit. Het getuigt van de oorlogstrauma’s, nagelaten op woonplaatsen en landschappen, strijders en bevolkingen.

De zaal “Na-oorlogse periode: de gevolgen van het conflictgeeft een beschrijving van de wereld in de jaren twintig: de geleden verliezen, de wederopbouw, hoop op vrede, spanningen en crises, nieuwe ideologieën en ingrijpende veranderingen in de wereldorde.

Om u zo goed mogelijk te ontvangen is de boekwinkel-boetiek  (en het museumcafé zodra het weer open is) vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van het museum.