De Geschiedenis op een andere manier vertellen

Dat is waar het Historial de la Grande Guerre, in 1992 opgericht op initiatief van het departe-ment Somme, zich in onderscheidt.

Het neologisme Historial, een samentrekking van de woorden histoire (geschiede-nis) en mémorial (gedenkteken) geeft uitdrukking aan zowel de historische dimensie als de dimensie van de herinnering, die het Historial in zijn twee musea in Péronne en Thiepval alle-bei aan bod laat komen. Als pionier in zijn internationale benadering presenteert het Historial een vergeleken visie van de Europese samenlevingen in oorlog.

Le musée de Péronne

Als internationaal erkend referentiemuseum helpt het Historial ons de geschiedenis van deze we-reldbrand te begrijpen, via een route dwars door het front en het gebied erachter, langs frontsol-daten en maatschappij, via de gekruiste visies van de drie belangrijkste oorlogvoerende naties aan het westfront.

L’entrée du musée de Thiepval

In dit museum, gewijd aan de veldslagen aan de Somme, beleven bezoekers een bijzondere erva-ring, vooral dankzij het uitgebreide panorama van het offensief van 1. juli 1916, gemaakt door Joe Sacco. Het reconstrueert de geschiedenis en de herinneringen, door de visie van de oorlogvoeren-de naties met elkaar te kruisen.