Internationale Onderzoekscentrum

Het Internationale Onderzoekscentrum van het Historial brengt vooraanstaande academici uit de hele wereld samen die gespecialiseerd zijn in de Grote Oorlog. Ze zijn betrokken bij de oprichting van het museum.

De historici hebben in het bijzonder de historische inhoud van de permanente tentoonstelling over de Grote Oorlog in het Historial uitgewerkt. Het Internationale Onderzoekscentrum is een vereniging onder de Franse wet van 1901 die tot doel heeft het wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken, het verloop en de gevolgen van het conflict te bevorderen. Elk jaar kent het centrum onderzoeksbeurzen aan promovendi toe.

Lezingen, colloquia & publicaties Zomercursus, Encyclopedie van de Grote Oorlog

Neem per mail contact op met het Onderzoekscentrum: