Het Documentatiecentrum

Het Documentatiecentrum is gratis toegankelijk op afspraak van maandag t/m vrijdag (9-12 uur/14-17 uur). U heeft toegang tot het archief, foto’s, ansichtkaarten, boeken, brochures en ingebonden artikelen.

De bibliotheek van het centrum biedt een internationale benadering van de Eerste Wereldoorlog die de militaire, politieke en culturele geschiedenis van de periode tussen 1910-1930 illustreert:

  • – Duitse, Britse en Franse naslagwerken
  • – Tijdschriften en kranten uit de hele wereld (1914-1918)
  • – Documentatie over kunstwerken en iconografie van de Grote Oorlog
  • – Thematische benadering: herdenking en oorlogsmonumenten, literatuur, poëzie en muziek, regionalisme, wederopbouw, godsdienst enz.
  • – Technische documentatie en militaire opleiding, geschiedenis van de regimenten
  • – Getuigenissen van soldaten (briefwisselingen, militaire papieren, persoonlijke dagboeken enz.)
  • – Scripties en proefschriften
  • – Kerkhovenregisters van de War Graves Commission
  • – Cartografie (“De Franse legers in de Grote Oorlog”)

Hieronder vindt u de catalogi van het Documentatiecentrum. De werken kunnen ter plaatse ingezien worden, op afspraak. Ze worden niet uitgeleend.

De database van de museumcollecties kan eveneens ter plaatse geraadpleegd worden (trefwoorden op thema, titel, auteur, enz.)

Meer dan 9300 foto’s uit de collecties van het Historial kunnen bekeken worden op het beeldportaal van de Archives Départementales de la Somme.

Afspraken met het Documentatiecentrum worden uitsluitend telefonisch gemaakt (+33 (0)322.835.419). Verzoeken per mail worden geweigerd voor een goed beheer van de ontvangstruimte voor onderzoekers en het voorbereiden van de documenten.

Contact : Tel.: +33(0)322.835.419. : 03.22.83.54.19. Voor inlichtingen doc@historial.org